www.prosjektkaliningrad.no

Stiftelsens vedtekter

Her finner du vedtektene for Stiftelsen Prosjekt Kaliningrad
2010-11-09 Steffen Ryengen

 

1.      Stiftelsens navn og opprinnelse

Stiftelsen "Prosjekt Kaliningrad" er en privat stiftelse, opprettet med gaver fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

 2.      Formål

Stiftelsens formål er å hjelpe barnehjemsbarn i Kaliningrad, Russland. Det skal legges vekt på bedring av de bygningsmessige og sanitære forholdene, helseforebyggende tiltak for barna, aktivisering av barna, samt hva som står hermed for å skape gode forhold for barnehjemsbarna.

3.      Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr 50.000,-. Kapitalen skal anbringes rentebærende.

4.      Bruk av midler

Avkastiningen av stiftelsens midler og andre inntekter skal benyttes i overenstemmelse med stiftelsens formål. Særlige administrative utgifter dekkes etter vedtak fra stiftelsens styre.

5.      Styre

Stiftelsen skal ha et styre bestående av 2-5 personer. Styret konstituerer seg selv. Styret mottar ingen godtgjørelse. Stiftelsen tegnes av styret i fellesskap. Stiftelsens styre kan meddele prokura. Stiftelsens styre velges for en valgperiode på 4 år, men medlemmene kan gjenvelges for flere perioder.

Styret som stiftelsens øverste organ, har til oppgave;

Stiftelsens styre skal i samarbeid med barnehjemmenes administrasjon fordele midlene til nødvendig renovering og innkjøp av materiale.

6.      Vedtektsendringer - omdanning

Disse vedtektene kan alene endres slik det i den til enhver tid gjeldende lovgivning er bestemt for omdanning av stiftelser. Hvor intet er fastsatt i disse vedtektene gjelder den til enhver tid gjeldende lovgiving for private stiftelser.

7.      Oppløsning

Ved oppløsning av denne stiftelsen skal stiftelsens gjenstående midler tilfalle fromålet.

I henhold til protokollerte vedtekter, ble stiftelsens grunnkapital med kr. 50.000,- stilt til stiftelsens disposisjon av Cecilie Nordstrøm som har stått for privat innsamling av midlene.

Da stiftelsens grunnkapital var etablert, gikk man over til konstituerende stiftelsesmøte og besluttet stiftelsen opprettet på grunnlag av stiftelsesdokumentet.

Det ble besluttet at stiftelsens styre skal bestå av to medlemmer, samt et varamedlem.

Til styre ble valgt: