Det nytter å hjelpe!

Prosjekt Kaliningrad er en privat stiftelse, med formål å barnehjemsbarn i Kaliningrad. Vi ville vise at det er mulig å hjelpe effektivt. Det er mulig å få hjelpen fram til de som trenger den, med et minimum av administrasjon. Men det krever hardt arbeid, kunnskap om landet man hjelper i, kulturen og språket, og bekjentskaper.

Det startet i 1997 med et sterkt ønske om å gjøre noe for de barnehjemsbarna vi hadde møtt, og ikke kunne glemme. Hjelpen gjorde en utrolig forskjell, og vi måtte fortsette....  

Stiftelsen ledes og drives av gründer og ildsjelen Cecilie Hillesøy. Med seg på laget har hun en særdeles dedikert far. Stiftelsen støttes av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter. Stiftelsen drives fullt og helt på frivillig basis.

Language Norsk - NorwegianLanguage English - EngelskLanguage Russisk